A.N.U.S.

American Nihilist Underground Society

ANUS.COM: American Nihilist Underground Society (A.N.U.S.) at www.anus.com
Search anus.com:

Sokratovský dialog

(Založeno na diskusi s velmi inteligentním přítelem který, jako většina lidí, byl plný liberálních ideálů a dosud neměl čas je promýšlet do důsledků. Sokratés zde stojí namísto mne a dvou dalších debatujících a tázaný Bret je idealizovanou směsí pěti lidí, včetně zmíněného přítele.)

Bret: Zdravím Tě, Sokrate. Dozvěděl jsem se o Tvé víře, že demokracie je špatná a aristokracie dobrá.

Sokratés: A Ty věříš, že demokracie je nejvyšší dobro – můžeš mi říci proč?

Bret: Individuum je nejdůležitější dobro - a demokracie mu umožňuje vyjadřovat se, dává mu největší sílu proti společenstvím, které mu ubližují – skrze zástupce, reprezentanty. Je svobodou pro jednotlivce, což je nejvyšším cílem vyvinuté společnosti.

Sokratés: Ano, to zní dobře. Ale pověz mi – pokud by nějaký jednotlivec měl vyvinout virus, který by zničil veškeré lidstvo, zastavil bys ho?

Bret: Rozhodně. Omezoval by práva ostatních individuí a musel by být zastaven.

Sokratés: A to i přesto, že má právo na svobodu a na sebevyjádření?

Bret: Jeho forma sebevyjadřování by bránila ostatním užívat té samé svobody, takže, ve jménu kolektivu, bychom mu jeho právo upřeli.

Sokratés: Takže pokud se nějaký jednotlivec snaží udělat něco škodlivého pro společnost, musí tomu být zabráněno?

Bret: Samozřejmě, pokud ta činnost omezuje svobodu celku.

Sokratés: A co kdyby někdo použil svou demokratickou svobodu k tomu, aby vytvořil politický stát, který by omezil svobodu společnosti?

Bret: Musel by být na této svobodě omezen.

Sokratés: Takže pokud by člověk použil svou svobodu tak, že by omezil svobodu ostatních, byl by v důsledku omezen. Co kdyby to udělalo více jednotlivců?

Bret: Také oni by museli být omezeni.

Sokratés: Co kdyby tito jednotlivci nevěděli, že jejich hlas omezí svobodu společnosti?

Bret: Stejně by jim v tom muselo být zabráněno.

Sokratés: A v případě, že by takovýchto jednotlivců byla většina?

Bret: Pokud by demokracie měla i nadále zůstat demokracií, muselo by jim v tom být zabráněno.

Sokratés: Ale pak tu musí být někdo, kdo je omezí.

Bret: Ano, moudrý vůdce.

Sokratés: A co ho odlišuje od krále?

Bret: Lidé mají svobodu.

Sokratés: Ale jen zvolit, co už je zvoleno – konkrétně demokracii?

Bret: Všechno ostatní omezuje svobodu ostatních.

Sokratés: A aby je nestihl takovýto osud, potřebují – krále?

Bret: Ne, voleného vůdce.

Sokratés: Ale pokud nevědí, kdy jejich rozhodnutí omezí svobodu společnosti, jak mohou zvolit správného reprezentanta?

Bret: Pokud zvolí špatného, ztratí svou svobodu.

Sokratés: Ale s králem mají vždy svobodu?

Bret: Nemají svobodu zvolit si vůdce!

Sokratés: Ale již bylo řečeno, že nemohou vědět, jestli volí vůdce, který jejich svobodu omezí nebo ne – a když zvolí špatně, budou na svobodě omezeni. Mají tedy skutečně svobodu zvolit si vůdce?

Bret: Jistě, je to svoboda v mezích.

Sokratés: Zdá se mi, že král nabízí tu samou omezenou svobodu a nedává lidem možnost rozhodovat o něčem, čemu nerozumí. Dokážeš si představit, že by dnes lidé volili pro něco, co za, řekněme, 500 let, omezí svobodu společnosti a když to jednou odhlasují, nic už by to nemohlo vrátit?

Bret: To by, samozřejmě, muselo být změněno. Skrze vzdělání, nebo něco toho smyslu.

Sokratés: Co kdyby vzdělání nefungovalo – ta věc by byla tak složitá, že by ji průměrný člověk nemohl pochopit?

Bret: Tito lidé by tedy nesměli pro tu věc hlasovat.

Sokratés: Takže pokud by někdo hlasoval pro něco, co v daleké budoucnosti musí omezit svobodu pro společnost, byl by mu odepřen hlas?

Bret: Ano.

Sokratés: A přesto demokracie, aby se uchránila před špatnými hlasy, musí omezovat svobodu společnosti. Souhlasíš?

Bret: Samozřejmě.

Sokratés: A hlasy, které omezují svobodu celku, musí být zadrženy?

Bret: Ano.

Sokrates: Včetně... hlasování pro demokracii?

(Demokracie je paradoxem: lidé rozhodují o věcech, kterým nerozumí, aby dosáhli paradoxních cílů jako svobody, aby neměli svobodu. Nefunguje – pouze k chlácholení davů, které, zatímco věří ve svou „svobodu“, ignorují zákulisní komerční machinace.)

December 29th, 2006

Our gratitude to fractal for this translation.


Slashdot This! Bookmark on Windows Live! Bookmark on Newsvine! Bookmark on Reddit! Bookmark on Magnolia! Bookmark on Facebook!

Copyright © 1988-2010 mock Him productions